reviewgamestream.com

รีวิวเกมส์มาใหม่ เกมส์ใหม่มาแรง เกมส์ไหนดีเกมส์ไหนเด็ดเรามีคำตอบที่นี่

ผลการศึกษา “Digital Lives Decoded” ชี้การทำงานผ่านมือถือ ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานได้จริง

ผลการศึกษา “Digital Lives Decoded” ในหัวข้อโทรศัพท์มือถือกับการทำงาน เนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี

ของเทเลนอร์เอเชีย สำรวจพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย มีการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อปรับตัวให้เข้ากับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป จากวัฒนธรรมการทำงานใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นหลังการระบาดของโควิด -19 ระบุว่า ผู้คนในเอเชียหันมาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อยกระดับชีวิตการทำงาน ทำให้ประสิทธิภาพและทักษะการทำงานที่เพิ่มขึ้น และการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ