reviewgamestream.com

รีวิวเกมส์มาใหม่ เกมส์ใหม่มาแรง เกมส์ไหนดีเกมส์ไหนเด็ดเรามีคำตอบที่นี่

BJC ขึ้นอันดับ 1 ความยั่งยืนของ S&P Global ในกลุ่ม Food & Staples Retailing

ธุรกิจ

BJC ขึ้นอันดับ 1 ความยั่งยืนของ S&P Global ในกลุ่ม Food & Staples Retailing

ธุรกิจ

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ หรือ BJC ขึ้นอันดับ 1 ความยั่งยืน S&P Global กลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing ในรายงานความยั่งยืน The Sustainability Yearbook 2023

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี กล่าวว่า S&P Global ได้ประกาศรายชื่อองค์กรชั้นนำที่เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ และได้รับการบันทึกในรายงาน The Sustainability Yearbook 2023 โดยในปีนี้มี บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี เป็นองค์กรไทยที่ได้คะแนนรวม DJSI 2022 สูงสุด 89 คะแนน

โดยขึ้นเป็นอันดับ 1 จากองค์กรทั้งหมดในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing ตอกย้ำการเป็นองค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนระดับโลก และขานรับวิสัยทัศน์ พันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน Your Trusted Partner for a Sustainable Better Living

“ผมในฐานะตัวแทนผู้บริหารและทีมงานทุกคนรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับการคว้าคะแนนสูงสุดของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing จากเวทีด้านความยั่งยืนระดับโลกโดยที่ผ่านมา BJC เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยได้บูรณาการแนวทางความยั่งยืนที่ทางองค์กรจัดตั้งขึ้น B.J.C. ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน หรือ ESG ที่ครอบคลุมใน 3 ด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล”

ทั้งนี้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน S&P Global Sustainability Yearbook ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับสูงสุดของโลก ภายใต้อุตสาหกรรม Food & Staples Retailing ซึ่งรางวัลนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของบีเจซีในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในธุรกิจค้าปลีก และการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับสังคมมาตลอด 140 ปี โดยมีการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับ BJC เราเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตมานานนับร้อยปี ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจที่สำคัญในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรในทุกระดับ พร้อมกันนี้ BJC จะนำเอาหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรจาก S&P Global มาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการดำเนินงานขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) รวมทั้งกรอบแนวคิด BCG Model หรือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมของไทย เพื่อยกระดับการทำงานให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติต่อไป.

อัพเดทข่าวธุรกิจ มาใหม่ แนะนำข่าวเพิ่มเติม :  คชเชอร์ฯ X นับแคล พร้อมเสิรฟ์สินค้านำเข้าแบรนด์ดังจากต่างประเทศเอาใจสายเฮลท์ตี้